Актуальне - Gazeta Ukrainska

Елла Лібанова, директор Інституту демографії і соціальних досліджень НАНУ та Юлія Руда, економіст Центру економічної стратегії, викладають свою точку зору на актуальності трудової еміграції та імміграції в Україні.

Більше статей...