in

Хто такі „закордонні українці”? Визначення, права і обов’язки

Яким є використаннія тлумаченні та визначенні терміну„закордонні українці”? Пропонуємо роз’яснення, у форматі „запитання-відповідь”.

Роз’яснення дає Посол України в Італійській республіці Георгій Чернявський

Шановні співвітчизники,

Шановна українська громадо,

Шановні закордонні українці,

У зв’язку із запитаннями, що виникають при використанні, тлумаченні та визначенні терміну „закордонні українці”, вважав би за потрібне внести певну ясність до існуючої ситуації, запропонувавши до вашої уваги ці міркування, викладені у форматі „запитання-відповідь”.

Почну з головного – нормативно-правових актів України, якими регулюється  статус закордонних українців, забезпечуються їх права та закріплюються обов’язки. До таких державно-правових документів відносяться:

Конституція України від 28.06.1996р.,

Закон України “Про правовий статус закордонних українців” №1582 – IV від 04.03.2004р.,

Закон України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”  №3929-XII від 04.02. 1994р.,

Закон України „Про імміграцію” №491-III від 07.06.2001р.,

Постанова Кабінету Міністрів України „Про Національну комісію з питань закордонних українців” №1024 від 10.08.2004р.,

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця” №1531 від 17.11.2004р.

Одним з наріжних конституційних обов’язків України як держави, закріпленим у ст.12 Конституції України, є задоволення  національно-культурних і мовних потреб українців,  які  проживають за межами держави. Держава сприяє розвитку національної свідомості українців, які проживають за межами України, зміцненню зв’язків з Батьківщиною та поверненню їх в Україну

«Закордонний українець» – хто це?

Закордонний українець – це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має етнічне походження або є походженням з України (ст.1 Закону України “Про правовий статус закордонних українців”).

Які права, свободи, переваги та обов’язки набуваються особою при отриманні статусу закордонного українця?

Закордонні українці – громадяни держав, з якими Україна має візовий режим, мають право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років на підставі посвідчення закордонного українця. В’їзд в Україну та виїзд з України закордонних українців здійснюється відповідно до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.Закордонний українець може іммігрувати в Україну для постійного проживання за умовами отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання поза межами квот на імміграцію. Ці положення поширюються також на подружжя закордонного українця та його дітей у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України. (ст.8 Закону України “Про правовий статус закордонних українців”).Закордонний українець, який перебуває в Україні на законних підставах, користується такими самими правами і свободами, а також несе такі самі обов’язки, як і громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. (ст.9 Закону України „Про правовий статус закордонних українців”

Якими є умови для надання статусу закордонного українця?

Умовами, що наділяють особу правом клопотати про отримання статусу закордонного українця, є:
– українська самоідентифікація;-українське етнічне походження або походження з України;- письмове звернення щодо бажання набути статус закордонного українця;- досягнення особою 16-річного віку;

– відсутність громадянства України (ст.3 Закону України “Про правовий статус  закордонних українців”).

Куди звертатись у питанні оформлення статусу закордонного українця?

Особа, яка бажає набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву про надання статусу закордонного українця: на території України

– до Міністерства закордонних справ України, а за кордоном

– до дипломатичних установ України (у нашому випадку Консульського відділу Посольства України в Італії, Генконсульства України в Мілані або Генконсульства України в Неаполі), за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України

Які документи подаються разом із заявою про надання статусу закордонного українця?

До заяви про надання статусу закордонного українця додаються:1) паспортний документ або документ, що його замінює;2) документи чи свідчення, які підтверджують українське етнічне походження або походження з України (свідоцтво про народження, копія паспорта громадянина СРСР, інші документи, що підтверджують факт проживання на території України). У разі, якщо особа не має українського етнічного походження та народилася за межами України, вона може отримати статус закордонного українця, якщо батьки (один з них) мають українське етнічне походження. Особа вважається походженням з України, якщо вона народилася та мала постійне місце проживання на території України. У разі відсутності зазначених документів, необхідно додати письмові свідчення громадян України або закордонних українців (не менше ніж трьох осіб), які підтверджують українське етнічне походження або походження з України.Українське етнічне походження – це належність особи або її предків до української нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження.3) дві кольорові фотокартки розміром 30 Х 40 міліметрів;4)квитанцію про оплату послуг, пов’язаних з оформленням і видачею посвідчення.

До документів може бути додано характеристику-клопотання громадської організації закордонного українця, членом якої є заявник. (ст.4 Закону України “Про правовий статус закордонних українців”).

Чи стягується державний збір за оформлення посвідчення закордонного українця?

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про правовий статус закордонних українців», за оформлення посвідчення закордонного українця або його дубліката встановлюється плата, затверджена Кабінетом Міністрів України у розмірі, еквівалентному 10 доларам США. Зазначені  кошти  спрямовуються   на   спеціальний   рахунок Державного  казначейства  України (у ВАТ «Укрексімбанк» м. Київ, код банку 322313, ЄДРПОУ – 20055032, мультивалютний рахунок  № 2513101284489)  і зараховуються до спеціального фонду  державного  бюджету (ст.5 Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця” № 1531 від 17.11.2004р.).

Скільки триває процедура прийняття рішення щодо надання статусу закордонного українця?

Національна комісія з питань закордонних українців при Кабінеті Міністрів України розглядає заяви на отримання статусу закордонного українця у термін до 90 днів з дня реєстрації заяви у Національній комісії та приймає рішення про надання або відмову у наданні такого статусу. У разі позитивного рішення щодо надання статусу закордонного українця Національна комісія видає особі посвідчення встановленого зразка, який затверджується Кабінетом Міністрів України. (ст.2 Закон України “Про правовий статус закордонних українців”). При цьому статус закордонного українця і відповідні переваги права та обов’язки починаються з моменту прийняття Комісією позитивного рішення щодо заявника до отримання документа (посвідчення), яке лише підтверджує набуття такого статусу.

Який термін дії посвідчення закордонного українця?

Посвідчення видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією в установленому порядку за наявності умов, згідно з якими особі було надано статус закордонного українця. (ст.2 Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця”).

Які функції виконує Національна комісія з питань закордонних українців?

Національна комісія з питань закордонних українців – це постійнодіючий орган при Кабінеті Міністрів України, основним завданням якої є розгляд питань, пов’язаних із наданням, відмовою або припиненням дії статусу закордонного українця.

Повноваження Комісії:
– розглядає заяви про надання статусу закордонного українця;- приймає рішення про надання, відмову або припинення дії статусу закордонного українця;- видає посвідчення закордонного українця;

– видає копії рішень про відмову у наданні статусу закордонного українця, а також дублікати посвідчення закордонного українця. (ст.ст.1-2 Постанова Кабінету Міністрів України „Про Національну комісію з питань закордонних українців”).

Якими можуть бути підстави для відмови у наданні статусу закордонного українця?

Статтею 6 Закону України “Про правовий статус закордонних українців” встановлено такі  підстави для відмови у наданні статусу закордонного:- дії, вчинені особою, які суперечать інтересам національної безпеки України;- подання завідомо неправдивих даних або підроблених документів для отримання відповідного статусу;- порушення інших вимог, передбачених положенням про надання та оформлення посвідчення закордонного українця.

Хотів би ще раз запросити усіх зацікавлених етнічних українців, які проживають на території Італії, скористатись своїм невід’ємним правом, гарантованим Українською державою, на оформлення статусу закордонного українця.

Щиро Ваш

Посол Г.Чернявський

Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 1 Середній: 5]

Італія вводить Super Green Pass, що обмежує свободу невакцинованих

Ставити дато – штампи у закордонних паспортах не обов’язково