in

Як подати заяву на отримання громадянства України?

   Особи, які постійно проживають за кордоном, подають заяви з питань громадянства до дипломатичних представництв та консульських установ України за місцем їх постійного проживання.

Заява має складатися лише у письмовівй формі і підписуватися заявником. Заяву дитини підписує один з її законних представників. Якщо неповнолітня особа перебуває у шлюбі, вона підписує заяву самостійно. За недієздатну особу заяву підписує її опікун. За особу, яка не може підписати заяву через неписемність або фізичні вади, заяву на її прохання підписує інша особа.

Заяву на вихід з громадянства України подається на ім’я Президента України, про оформлення набуття громадянства України особою, яка постійно проживає за кордоном, – на ім’я керівника дипломатичного представництва чи консульської установи за місцем постійного проживання особи.

Заяви з питань громадянства подаються разом з іншими, необхідними для набуття чи припинення громадянства україни, документами.

Документи, які подаються не в повному обсязі, повертаються заявникові без виконання.

Де можна отримати бланки заяві ознайомитись з переліком документів, які необхідно подавати для набуття чи припинення громадянства України, та їх зразками ?

Особи, які постійно проживають за кордоном можуть звернутися на Інтернет-сторінці Генерального консульства України в Нью Йорку за адресою: http://www.ukrconsul.org/

Як бути, якщо в особи відсутні документи, необхідні для набуття або припинення громадянства України ?
Якщо в особи відсутній документ, необхідний для набуття або припинення громадянства України, вона має отримати інформацію щодо витребування цього документа на Інтернет-сторінціі Генерального консульства України в Нью Йорку за адресою: http://www.ukrconsul.org/

Які строки встановлені для розгляду заяв з питань громадянства ?
Чинним законодавством про громадянство визначені не лише кінцеві, а й проміжні строки розгляду заяв з питань громадянства.

Диппредставництво, до якої подано заяву про оформлення набуття громадянства України (за винятком заяв про поновлення у громадянстві України), має прийняти рішення за нею і повідомити про це у письмовій формі заявника протягом місяця з дня надходження документів та за умови, що заявником подано пакет документів у повному обсязі.

Загальний строк розгляду заяв про вихід з громадянства України не повинен перевищувати один рік з дня надходження документів, за умови, що заявником подано пакет документів у повному обсязі.

http://www.ukrconsul.org/

Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 0 Середній: 0]

Accreditamento per i media durante parlamentari in Ucraina

Державна архівна служба України дослідила внесок світового українства в здобуття Україною незалежності