in

Порядок ввезення транспортних засобів на митну територію України (інформаційно-довідковий матеріал)

Порядок тимчасового ввезення громадянами, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, транспортних засобів на митну територію України визначено у статті 11 Закону України від 13.09.2001 р. № 2681-ІІІ „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення і оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Закон).

Згідно із зазначеною статтею Закону, тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) на митну територію України громадянами-резидентами дозволяється терміном до одного року після сплати ввізного мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при ввезенні автомобілів.

УКТ ЗЕД – це товарна номенклатура Митного тарифу України, визначена в додатку до Закону України „Про Митний тариф України” від 05.04.2001 р. № 2371-ІІІ.

Тимчасове ввезення транспортних засобів дозволяється громадянами-нерезидентами для власних потреб на строк до одного року.

Термін тимчасового ввезення транспортних засобів може бути продовжено Державною митною службою України або уповноваженими Державною митною службою України митними органами з урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.

Тимчасове ввезення транспортних засобів дозволяється громадянам-нерезидентам для власних потреб терміном до одного року. Цей

термін може бути продовжено Державною митною службою України або уповноваженими Державною митною службою України митними органами з   урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.

Громадяни України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку у консульській установі України, у разі відвідання України мають право тимчасово під зобов’язання про зворотнє вивезення ввезти один власний транспортний засіб, який класифікується у товарній позиції 8703 (крім товарної позиції 8703-10) згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності  (УКТЗЕД), та причеп до нього (за умови ввезення разом з транспортним засобом), який класифікується у товарній підпозиції 8716-10 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року, без сплати ввізного мита та інших податків(зборів), передбачених законодавством при ввезенні автомобілів.

Такий транспортний засіб:

а) може бути ввезений за наявності документів, що підтверджують   реєстрацію транспортного засобу на території іноземної країни, яка підтверджує право власності на нього та дозволяє його експлуатацію, за наявності страхового договору з цивільної відповідальністю перед третьою особою, що поширюється на території України;

б) не може використовуватися для цілей підприємницької (господарської) діяльності в Україні, в тому числі надаватися в оренду або передаватися за довіреністю у користування іншим особам.

Відповідальністьза невивезення за митний кордон України транспортних засобів, що були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов’язання про зворотнє вивезення у строк, зазначений у зобов’язанні про зворотнє вивезення, установлюється Митним кодексом України.

Транспортні засоби за вказаними кодами УКТ ЗЕД, тимчасово ввезені під письмове зобов’язання про зворотне вивезення, не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам. Такі транспортні засоби можуть бути оформлені для постійного користування після сплати відповідних податків та зборів, передбачених законодавством при ввезенні транспортних засобів для вільного використання.    

Тимчасове ввезення транспортних засобів за цими кодами УКТ ЗЕД дозволяється за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України.

Транспортні засоби за згаданими кодами УКТ ЗЕД, тимчасово ввезені громадянами-нерезидентами на митну територію України для власного користування на термін, що перевищує два місяці, підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції (ДАІ) Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.

Відповіднодо пункту 5 Правил ввезення транспортних засобів на територію України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.1994 р. № 341, ввезення транспортних засобів для тимчасового користування здійснюється під зобов’язання про їх зворотне вивезення у зазначений термін. Якщо це зобов’язання не виконується, винні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Пунктом 7 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів і мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 р. № 1388, визначено, що власники транспортних засобів – юридичні й фізичні особи або їхні представники (далі – власники) зобов’язані зареєструвати їх протягом 10 діб після придбання або митного оформлення, тимчасового ввезення на територію України або виникнення обставин, які є підставою для внесення змін у реєстраційні документи. Термін реєстрації може бути продовжено у разі неможливості власника транспортного засобу (хвороба, відрядження, інші поважні причини) вчасно її здійснити. Експлуатація транспортних засобів, не зареєстрованих у підрозділі ДАІ, а також без номерного знака „Транзит”, забороняється.

Відповіднодо вимог пунктів 30 та 33 зазначених Правил, транспортні засоби (складові частини, що мають ідентифікаційні номери), ввезені в Україну фізичними особами, підлягають реєстрації на підставі заяв власників і виданих митними органами посвідчень на їх реєстрацію в підрозділах ДАІ із зазначенням відомостей про сплату мита, заборону відчуження, дату зворотного вивезення.

Національні номерні знаки і документи про реєстрацію транспортних засобів держав, з яких вони тимчасово вивезені і ввезені в Україну під зобов’язання про зворотне вивезення, здаються до підрозділів ДАІ, що є умовою тимчасового обліку транспортних засобів, і зберігаються та повертаються власнику в порядку, установленому Міністерством внутрішніх справ України. 

На вказані транспортні засоби видаються номерні знаки та свідоцтва про реєстрацію із зазначенням терміну тимчасового ввезення, який визначається митними органами.

Згідно з пунктом 2 прикінцевих положень Закону України від 16.07.1999 р. № 986-ХІV „Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства”, починаючи з 1 січня 2000 року управління та експлуатація транспортних засобів, увезених на митну територію України під зобов’язання щодо їх зворотного вивезення згідно з митним законодавством України, дозволяється виключно особам – нерезидентам, визначеним власниками таких транспортних засобів у момент перетину митного кордону  України, або членам  їх сімей (дружина, чоловік, діти, батьки). При цьому передача у володіння або користування таких транспортних засобів іншим особам не дозволяється. Такий же порядок застосовується і до транспортних засобів (самохідних машин і механізмів), які перевозяться через митну територію України транзитом.

З текстами зазначених документів можна ознайомитись на веб-сторінці Державної митної служби України за адресою: http://www.customs.gov.ua.

Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 0 Середній: 0]

Україна в облозі привидів минулого – Оксана Пахльовська

Українська Закордонна школа ім. Лесі Українки в Неаполі святкувала зимові свята