in

Як законодавтво захищає заробітчан в Україні та за кордоном?

В умовах зростаючої міграції населення, питання захисту прав трудових мігрантів з України має особливо актуальне значення.

Міжнародне законодавство

На сьогодні, основні права трудових мігрантів з України випливають як з міжнародного так і національного законодавства.

Так, у міжнародному законодавстві, права трудових мігрантів визначені у Міжнародній Конвенції про захист прав всіх трудових мігрантів та членів їх сімей 1990 року, Європейській конвенції про правовий статус трудових мігрантів 1977 року та ряді інших міжнародних актів.

Дані міжнародні документи визначають основні параметри захисту прав трудових мігрантів, які мають міжнаціональний вимір і які поширюються на значне коло осіб, в тому числі на трудових мігрантів з України.

Українське законодавство

У національному аспекті, важливим є Закон України «Про зовнішню трудову міграцію». Відповідно до преамбули даного закону, цей Закон визначає правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України за кордоном (трудових мігрантів) і членів їхніх сімей.

 Боротьба з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном

Слід зазначити, що Верховна Рада України працює у напрямку вдосконалення захисту прав трудових мігрантів. Наприклад, 16 червня 2020 р. прийнято за основу проєкт Закону України №2365 «Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон» .

Даним законопроєктом пропонується:

  • замінити ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном поданням суб’єктом господарювання декларації про провадження діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з включенням його до переліку таких суб’єктів, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;
  • заборонити суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди;
  • встановити адміністративну відповідальність за порушення законодавства про діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні.


Відповідні зміни пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про зовнішню трудову міграцію» та «Про зайнятість населення» (інформація взята із сайту Верховної Ради України за посиланням).

Захист прав та інтересів громадян України за кордоном

Також, не менш актуальним у контексті захисту прав трудових мігрантів є Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України». Відповідно до п. 5 ч. 3 даного документу, одним із основних завдань МЗС є захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.

Закон Про зайнятість населення

Наступним нормативно-правовим актом, який регулює діяльність трудових мігрантів з України є Закон України «Про зайнятість населення».

Відповідно до статті 10 даного Закону, громадяни України мають право займатися трудовою діяльністю за кордоном, якщо така діяльність не заборонена законодавством України та держави перебування.

Права громадян України, які працюють за кордоном, захищаються законодавством України та держави перебування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

п. 8 ч. 1 ст. 15 цього ж Закону передбачає, що державна політика зайнятості населення базується в тому числі на принципі посилення соціального та правового захисту громадян України, які працюють за кордоном, у тому числі шляхом активізації міжнародного співробітництва, укладення міжнародних договорів, що стосуються питань захисту прав трудових мігрантів.

Особи, які постраждали від торгівлі людьми

Актуальна інформація щодо захисту прав трудових мігрантів міститься також у Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми». Цей Порядок визначає процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, на підставі відповідної інформації.

Перелік зазначених правових актів не є вичерпним, а тому захист прав трудового мігранта залежить від конкретної ситуації.

Адвокат,
Володимир Кістяник

Запрошуємо приєднатися до групи  у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії

Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 1 Середній: 3]

Олена Зеленська одужала від коронавірусу

Ryanair почав літати з трьох міст Італії до Львова