in

В Німеччині дослідили міграцію і гендер в Україні, їх витоки, стан та наслідки

alt   У червні 2013 року в німецькому видавництві LAP LAMBERT Academic Publishing була опублікована монографія «Міграція і гендер в Україні: витоки, стан та наслідки» авторів Євгенії Маказан, Оксани Абреу Бастос та Владислава Кошулька.

Автори монографії, кандидати наук, доценти, є дослідниками проблем міграції з 2005 р., і співавторами більше 80 публікацій у наукових журналах і збірниках наукових праць в більш ніж 10-и країнах світу.
Книга «Міграція і гендер в Україні: витоки, стан та наслідки» присвячена вивченню гендерних та міграційних проблем в сучасному українському суспільстві.

У монографії широко висвітлені причини та наслідки вимушеної трудової міграції з України, «витоку мізків», а також втрати «золотого генофонду» країни – української молоді, яка виїжджає за кордон на навчання, і не повертається.
У книзі представлено кілька соціологічних опитувань, у тому числі авторське, серед українських студентів, результати яких в цілому відобразили усю складність гендерної та міграційної ситуацій всередині країни. Монографія містить аналіз даних, зібраних не тільки в Україні, а й за її межами, про ситуацію українських трудових мігрантів за кордоном.

Книга складається з трьох розділів. В першому розділі «Гендерні проблеми сучасного українського суспільства як передумови виникнення міграції», висвітлюються такі основні питання: характеристика поняття «гендер» в Україні, вплив гендерних проблем на розвиток українського суспільства; чинники формування людського капіталу представниками обох статей; рівень доходів представників обох статей в країні; гендерні особливості в сферах освіти та охорони здоров’я українського суспільства.

В другому розділі «Дослідження сучасного стану питань міграції в українському контексті» досліджуються поняття, масштаби і причини вимушеної трудової міграції з України; характеризується легальна та нелегальна трудова міграція; «витік мізків» українських вчених, викладачів та української молоді; імміграційна політика України і її ефективність для країни; соціологічне опитування українських студентів про проблеми сучасної трудової міграції; аналіз результатів опитування серед українських трудових мігрантів в Італії.
В останньому, третьому розділі «Аналіз наслідків сучасної вимушеної трудової міграції для майбутнього України» аналізуються демографічні та гендерні наслідки міграції, «витоку мізків» для майбутнього країни.
Як вже зазначалося, дослідження грунтуються на даних декількох соціологічних опитувань, періодичних видань та веб-джерел, МОП, МОМ, ООН, Світового банку, результатах досліджень українських, португальських, німецьких, італійських, американських експертів з питань гендерної політики та міграції.
Висновки даного дослідження: Складна соціально-економічна ситуація в країні змушує українців шукати роботу за кордоном. На разі Україна залишається країною-донором, постачальником освіченої і працьовитої робочої сили і людського капіталу за кордон, країною, не здатною створити необхідні умови для розвитку української молоді в своїй країні, для накопичення і розвитку її людського капіталу в Україні, в результаті чого країна формує людський капітал для інших країн світу.

Україна втрачає талановитих вчених як носіїв якісного людського капіталу, і українську молодь як генофонд нації, не думаючи про невідворотні негативні наслідки для майбутнього країни.

Ситуація може змінитися на краще через реформи в системі вищої освіти і науки; банківського сектору; ринку нерухомості; створення стабільної зайнятості для молоді, що має бути престижною, належно винагородженою, повністю офіційною, доповненою «соціальним пакетом», перспективами професійної кар’єри.

На даний момент, вищезазначені механізми в країні не створені й не діють, а це означає, що країна, як і раніше, втрачає молодь та інтелект нації («витік мізків»).

Окрім цього, не існує жодних реальних механізмів захисту українськиї трулових мігрантів за кордоном. І замість того, щоб захищати інтереси трудових мігрантів, створити умови для їх повернення, українські чиновники намагаються прийняти Закон про 20% оподаткування грошових переказів від трудових мігрантів з-за кордону.

Українська держава зобов’язана створити гідні умови життя для населення країни, відтворення його людського капіталу.

Монографія пропонується широкому колу читачів: вченим, практикам, викладачам, студентам, всім тим, хто цікавиться питаннями міграційної та гендерної політики, а також українським трудовим мігрантам та емігрантам.

Зацікавлені можуть отримати повний текст монографії, написавши на адресу: the.monograph@mail.ru

Оксана Абреу Бастос,

кандидат економічних наук, доцент

 

Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 0 Середній: 0]

Справу убивства Олени Тонкошкурової розкрито

Віра Гродецька: Мафія, піца і я — 2