in

Інформація про доходи, отримані на території України її громадянами, що перебувають за кордоном

Роз’яснення про можливість отримання громадянами України під час перебування за кордоном інформації про їх доходи, отримані на території України

Відповідно до статті 32 Конституції України, статті 23 Закону України “Про інформацію”, статті 8 Закону України “Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів” відомості із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів (далі – Державний реєстр), у тому числі про суми доходів, можуть бути надані самим фізичним особам за згодою або довіреністю особи, про яку надаються відомості, а також державним органам у випадках, передбачених законодавством.

Для отриманням відомостей із Державного реєстру громадянами України, які перебувають за кордоном, може звернутися такий громадянин, його довірена особа або консул у наступному порядку.

Громадяни України, які виїхали за межі і не можуть особисто прибути до відповідного органу державної податкової служби в Україні, у разі виникнення необхідності у них в отриманні даних із Державного реєстру, можуть направити поштою на адресу ДПА України (Львівська площа 8, м.Київ-53, МПС, 04655) заяву на отримання відомостей із Державного реєстру, у тому числі і відомостей про доходи. Підпис громадянина України на такій заяві має бути засвідчений дипломатичним представництвом або консульською установою України за місцем перебування громадянина України за кордоном. Так само має бути оформлена і довіреність на отримання відомостей із Державного реєстру. Засвідчення підпису на заяві або посвідчення довіреності має бути здійснено відповідно до Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 27.12.2004 р. № 142/5/310, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2004 р. за № 1649/10248.

Якщо для виконання покладених повноважень у консула виникає необхідність в отриманні відомостей про громадянина України із Державного реєстру, він може звернутися до Державної податкової адміністрації України за отриманням таких відомостей. Таке звернення повинно бути викладене на бланку дипломатичного представництва або консульської установи встановленої форми, підписане консульською посадовою особою та містити передбачені законодавством підстави для отримання інформації із посиланням на норми законодавства України.

У заяві, довіреності або зверненні мають бути надані відомості про громадянина України, необхідні для ідентифікації фізичної особи у Державному реєстрі, а також вказано перелік запитуваних відомостей із Державного реєстру в межах даних, що вносяться до нього відповідно до статті 5 Закону України “Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів”. Зокрема, для однозначної ідентифікації фізичної особи-платника податків та інших обов’язкових платежів у таких документах мають бути вказані: прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи; ідентифікаційний номер; дата народження; місце народження (країна, область, район, населений пункт); місце проживання (реєстрації) в Україні. Додатково можуть бути вказані місце роботи; джерела отримання доходів; види сплачуваних додатків та інших обов’язкових платежів.

У заяві або зверненні має бути вказана адреса, на яку ДПА України  надсилатиме запитувані відомості, відповідно до правил написання адреси у країні перебування заявника.

Не гарантується ідентифікація фізичної особи в Державному реєстрі за відсутності зазначених у заяві, довіреності або зверненні ідентифікаційного номера, невідповідності ідентифікаційного номера іншим даним про фізичну особу, помилки в ідентифікаційному номері. У такому випадку відомості із Державного реєстру можуть бути надані за умови відповідності даним у Державному реєстрі інших даних про фізичну особу із заяви.

Заяви та звернення про надання відомостей із Державного реєстру розглядаються ДПА України в порядку та у строки, визначені Законом України “Про звернення громадян”. Якщо підпис суб’єкта не засвідчений, як викладено вище, та відомості із Державного реєстру не надаються.

Відомості про доходи із Державного реєстру фізичним особам, які перебувають за кордоном, надаються Державною податковою адміністрацією України у вигляді витягу із Державного реєстру.

Щодо доходів громадян України на запит консула може бути надана інформація із Державного реєстру про джерела доходів, а також підтверджено, що сума доходів перевищує / не перевищує певної граничної суми. При цьому у зверненні консульської посадової особи має бути вказаний такий розмір граничної суми у гривнях та зазначено норми законодавства в країні перебування, якими така сума встановлена.

Не можуть бути надані відомості із Державного реєстру стосовно фізичних осіб, які не зареєстровані у Державному реєстрі або які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та мають у паспорті громадянина України відмітку про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.

Державна податкова адміністрація України

Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 0 Середній: 0]

У Парламенті дебатують про громадянство

“Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці”