in

Грошi заробiтчан беруть пiд контроль

Вiдтепер для отримання iндивiдуальної валютної лiцензiї потрiбно звертатися до центрального апарату Нацбанку

 

Через нестабiльнiсть нашої банкiвської системи трудовi мiгранти з України зберiгають заробленi кошти в закордонних банках. Та, щоб скористатися ними пiсля повернення додому, потрiбен дозвiл НБУ, а точнiше – iндивiдуальна валютна лiцензiя, бо iнакше – штраф.

Нещодавно Нацбанк змiнив умови видачi таких лiцензiй, прийнявши постанову №479.

— Якi змiни передбачає постанова? — запитала газета “Експрес” Павла Федчука, юриста мiжнародної юридичної компанiї “Campio Group”.

— Насамперед збiльшено строк дiї iндивiдуальної лiцензiї – з одного до трьох рокiв. Однак ця змiна стосується лише розмiщення валютних цiнностей для особистого користування, а не для здiйснення пiдприємницької дiяльностi.

Ранiше фiзична особа, перебуваючи за кордоном, могла без iндивiдуальної лiцензiї НБУ вiдкрити там рахунок i використовувати його для власних потреб. А вже з поверненням на територiю України мала або закрити його, або отримати iндивiдуальну лiцензiю в разi потреби в подальшому використаннi цього рахунку. У перiод розгляду документiв на видачу такої лiцензiї фiзична особа не мала змоги використовувати рахунок. Також не встановлювалося обов’язкових строкiв для отримання iндивiдуальної лiцензiї.

Тепер часовi рамки є. Фiзичнi особи, якi перебували за кордоном менш нiж 183 днi, зобов’язанi отримати iндивiдуальну лiцензiю протягом 2 мiсяцiв з дати повернення в Україну, а фiзичнi особи, якi перебували за кордоном бiльш як 183 днi, – протягом 24 мiсяцiв. У цей перiод вони мають право вiльно використовувати рахунки, вiдкритi за кордоном, за винятком випадку переказу на них коштiв з України.

— Це не всi нововведення?

— Нi. 24 липня було прийнято ще одну постанову за №478, якою змiнено порядок отримання iндивiдуальної лiцензiї НБУ. Вiдтепер для отримання iндивiдуальної лiцензiї фiзичнiй особi потрiбно звертатися не до територiального управлiння НБУ, а до центрального апарату. Також було скасовано необхiднiсть повiдомлення НБУ про вiдкриття рахунку за кордоном. Ранiше треба було повiдомляти НБУ протягом трьох днiв iз дати вiдкриття рахунку.

До речi, обов’язковий платiж НБУ за послуги з видачi iндивiдуальної лiцензiї становить 3470 гривень.

— У яких випадках фiзичнiй особi потрiбна валютна лiцензiя?

— Iндивiдуальна лiцензiя НБУ на розмiщення валютних цiнностей на рахунку, вiдкритому за кордоном, може знадобитися фiзичним особам – резидентам України, якi офiцiйно працюють за кордоном, тимчасово проживають за кордоном (на пiдставi посвiдки на тимчасове проживання), навчаються чи постiйно вiдвiдують країну, в якiй вiдкрито рахунок.

На жаль, таку iндивiдуальну лiцензiю отримати непросто, найбiльше труднощiв виникає пiд час складання заяви до НБУ. Адже саме в цiй заявi потрiбно досить детально обгрунтувати потребу у вiдкриттi та використаннi рахунку за кордоном, а також вказати суми, джерела надходження валютних цiнностей на рахунок, суми та цiлi, на якi будуть списуватися розмiщенi кошти. На практицi саме цi питання стають вирiшальними в прийняттi рiшення НБУ – видавати лiцензiю чи нi.

— Що загрожує фiзичнiй особi за використання рахунку за межами країни без лiцензiї?

— Штраф у розмiрi 100% розмiщеної суми. Також можливе притягнення громадян України до адмiнiстративної вiдповiдальностi, що передбачає штраф у розмiрi вiд 8500 до 17 000 гривень. До слова, є дуже багато випадкiв, коли рахунки вiдкривають, але до Нацiонального банку не надсилають повiдомлення про вiдкриття. Здебiльшого ж НБУ цими змiнами бiльш детально регламентував певнi колiзiйнi та неврегульованi ситуацiї. У цiлому процедура отримання iндивiдуальної лiцензiї особливих змiн не зазнала.

Леся ЯСИНЧУК, газета “Експрес”

Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 0 Середній: 0]

Наміри Росії та ІДІЛу є ідентичними

Святий Миколай іде до українців в Трентіно