in

Громадянство України

Закон України “Про громадянство України” визначає зокрема, підстави для набуття і припинення громадянства України

Відповідно до Конституції України громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Єдине громадянство

Згідно з Конституцією України в Україні існує єдине громадянство.
Україна належить до тих держав, які не визнають множинного (подвійного) громадянства, оскільки вважають, що особа не може одночасно ефективно користуватися правами та виконувати обов’язки стосовно декількох держав.
Під “множинним громадянством” слід розуміти наявність у особи одночасно громадянства двох або більше держав.
Згідно зі статтею 2 Закону України “Про громадянство України”, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 19 Закону, громадянин України, який після досягнення ним повноліття добровільно набув громадянство іншої держави, втрачає громадянство України.

Документи, що підтверджують громадянство України

Перелік документів, що підтверджують громадянство України, визначає стаття 5 Закону України “Про громадянство України”.
Громадянство України за кордоном і під час перетину Державного кордону України підтверджує паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу.
Документом, що підтверджує громадянство України, є посвідчення особи на повернення в Україну. Посвідчення дає право громадянинові України, який постійно проживає в Україні, на в’їзд в Україну у разі втрати або псування під час перебування за кордоном паспорта громадянина України для виїзду за кордон або зазначених вище документів.

Поновлення у громадянстві України

Закон України “Про громадянство України” передбачає поновлення у громадянстві України. Порядок поновлення регулюється статтею 10 Закону.
Поновлення у громадянстві України застосовується до осіб, які набули громадянство України 24 серпня 1991 року і пізніше, а згодом це громадянство було припинено відповідно до Указу Президента України – попереднього чи нині чинного. Закон допускає також можливість поновлення у громадянстві незалежно від того, на яких підставах особа свого часу припинила громадянство України, за винятком лише одного випадку – коли особа втратила громадянство України внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів під час оформлення набуття чи прийняття громадянства України.
Цей виняток стосується лише тих осіб, які були прийняті до громадянства України на підставі статті 9 Закону України “Про громадянство України” в редакції від 18 січня 2001 року.

Вихід з громадянства України

Законодавство України про громадянство надає можливість громадянину України вийти з її громадянства. При цьому в Україні застосовується дозвільний порядок виходу особи з громадянства. Умови виходу особи з громадянства України закріплені у статті 18 Закону. Загальне правило полягає в наступному: громадянин України, який виїхав на постійне проживання за кордон, може вийти з громадянства України за його клопотанням. Особа вважається такою, що виїхала на постійне місце проживання за кордон, якщо в її паспорті громадянина України для виїзду за кордон є відмітка про такий виїзд, або якщо в її паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року є відмітка про виписку з території України.

 

Вихід з громадянства України допускається лише за умови, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України.
Ця умова спрямована на уникнення випадків безгромадянства внаслідок виходу з громадянства України.
Вихід з громадянства України не допускається, якщо особу, яка клопоче про вихід з громадянства України, притягнуто як обвинувачену у кримінальній справі або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав чинності і підлягає виконанню.

 

Громадянство неповнолітніх

Дитина, яка виїхала разом з батьками на постійне проживання за кордон, у разі їхнього виходу з громадянства України може вийти з нього разом з батьками за клопотанням одного з них.

Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання за кордон і виходить з громадянства України, а другий залишається громадянином України або іноземцем чи особою без громадянства, вона може вийти з громадянства України разом з тим із батьків, який виходить з громадянства України, за його клопотанням.

Дитина, яка виїхала на постійне проживання за кордон і батьки якої вийшли з громадянства України, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків.

Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон з одним з батьків і він вийшов з громадянства України, а другий є громадянином України або іноземцем чи особою без громадянства, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків, який вийшов з громадянства України. Згода на вихід з громадянства другого з батьків при цьому не вимагається.

Дитина, яка набула громадянство України за народженням, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків. У даному випадку Закон не пов’язує вихід дитини з громадянства України з виходом з нього її батьків або одного з них, з місцем проживання дитини або її батьків.

Дитина, усиновлена подружжям, один з якого є громадянином України, а другий – іноземцем, може вийти з громадянства України за клопотанням усиновителя, який є іноземцем. Згода другого з батьків при цьому не вимагається.

Дитина, усиновлена іноземцями або особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з усиновителів. І в цьому випадку дитина може вийти з громадянства України незалежно від виходу з нього батьків, а також місця проживання її і батьків.

Вихід дітей віком від 15 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою. Згода на вихід дитини такого віку з громадянства України надається нею письмово у формі заяви і подається в її присутності. За наявності поважних причин (хвороба дитини, стихійне лихо тощо) заява може подаватися у відсутності дитини.

Датою припинення громадянства України у випадках, викладених вище, є дата видання відповідного Указу Президента України.

www.amb-ucraina.com

Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 0 Середній: 0]

Собака – друг нелегала

Уряд розгляне можливість легалізації