in

Про довідки для перетину кордону

   Про права в нас всі люблять говорити, а от про обов’язки чомусь забувають. Так от, стаття 65 Конституції України передбачає, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності є обов’язком громадян України…
 

Уже декілька днів в інформаційному просторі бурхливо обговорюється новина щодо чи то існуючого, чи можливості в майбутньому запровадити обмеження чоловіків призивного віку виїжджати за межі території України. Спробуємо розібратися у цій ситуації.

1) Чи в принципі може бути обмежене право вільно залишати територію України?

Окремі юристи вже встигли дати коментарі, вказуючи, що за жодних умов право вільно залишати територію України обмежене бути не може, оскільки стаття 33 Конституції України передбачає право кожної особи вільно залишати територію України. Насправді ж відповідно до ст. 33 Конституція України передбачає, що «кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, ПРАВО ВІЛЬНО ЗАЛИШАТИ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, ЗА ВИНЯТКОМ ОБМЕЖЕНЬ, ЯКІ ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНОМ».

Тобто все ж таки держава має право встановлювати обмеження щодо свободи пересування, в тому числі залишати територію України, але будь-які обмеження повинні бути передбачені виключно законами України.

До речі, навряд чи таку норму Конституції України слід розглядати як антидемократичну. Можливість обмеження виїзду за межі території держави містять конституції практично всіх демократичних країн.

Показово і те, що Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, одному з основоположних документів у сфері захисту прав людини, передбачає можливість обмеження державою права громадянина залишати свою країну, якщо це передбачено законом цієї держави з підстав охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров’я чи моральності населення або прав та свобод інших.

2) Чи можуть вже сьогодні органи Державної прикордонної служби обмежити виїзд за межі території України чоловіків призивного віку?

Можливість обмеження свободи пересування передбачена насамперед двома законами: Законом «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» та Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Стаття 12 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» вказує підстави обмеження свободи пересування та перелік осіб щодо яких такі обмеження можуть бути застосовані. Оголошення мобілізації як підстава обмеження свободи пересування відсутня (щоправда передбачена можливість обмеження свободи пересування в умовах воєнного стану, який, щоправда, як відомо в нас не введений).

Однак в статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» вказано, що громадянам, які перебувають на військовому обліку, з МОМЕНТУ ОГОЛОШЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ забороняється зміна місця проживання без відповідного дозволу, виданого у військкоматі (ст. 22). Хоча виїзд за межі території України згідно ст. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» не означає зміну місця проживання, проте, можливо, будуть спроби користуватися нормою цієї статті як підставою для вимагання довідки з військомату при перетині кордону.

І все ж таки, не зважаючи на статтю 22 «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», на сьогодні органи Державної прикордонної служби поки не можуть обмежувати виїзд за межі території України чоловіків призивного віку, оскільки безпосередньо порядок виїзду за межі території України регулюється Законом України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України». Стаття 2 цього закону визначає перелік документів, які дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України під час перебування за її межами. До них належать паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка. Жодної згадки в цьому законі про необхідність якихось додаткових документів для виїзду громадян України за межі України (принаймні поки що), в тому числі дозволів, виданих у військкоматах, немає.

Крім того, стаття 6 цього закону встановлює підстави для тимчасового обмеження у праві виїзду громадян України за кордон. Проведення мобілізації, так само як і введення воєнного стану серед підстав для такого обмеження немає.

Таким чином органи Державної прикордонної служби поки що не мають право обмежувати громадян України призивного віку у виїзді за межі України. Втім, Верховна Рада має право внести зміни до законодавства, яким встановити такі обмеження.

P.S. Громадянство як правовий інститут означає, що у людини і держави існують взаємні права і обов’язки. Про права в нас всі люблять говорити, а от про обов’язки чомусь забувають. Можна довго сперечатися щодо того чи виконує наша держава свої обов’язки відносно громадян України, однак не слід забувати, що громадяни України мають обов’язки перед Українською державою. Так от стаття 65 Конституції України передбачає, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності є обов’язком громадян України…

Олександр Москалюк
Юрист, кандидат наук

Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 0 Середній: 0]

Довідка з військкомату для виїзду за кордон для чоловіків призовного віку не потрібна – прикордонники

Una nuova parrocchia a Bologna per la comunità ucraina